Hovedverket i utstillingen

Tvinnet mellom trådene av fortidens vev, er Fringed Life historien om å være en fremmed i møte med seg selv og sin historie. Det kan minne oss om viktigheten av å aldri miste vårt kulturelle kompass.

Fringed Life: Gerd Grimsø

Within the shadows
secrets unfold
A story that
remains untold
(Marianne Nymo)

Hovedverket handler ikke bare om å utforske vår forbindelse med fortiden; det utforsker også vårt indre landskap. Et møte med seg selv og sin egen historie. Bildet inviterer oss til å utforske vår egen forbindelse med naturen, vår kulturelle arv og språk, og til å finne hjem i den mangfoldige historien.

Slik bildet bærer både historie og håp, så bærer det oss gjennom en reise av innsikt og refleksjon. Fringed Life er en påminnelse om at vi kan være reisende i tid og rom, men også pilgrimer på reise mot å forstå oss selv. Med blikk mot det gamle og det nye, er bildet en hyllest til menneskets uendelige søken etter identitet, røtter og en dypere forståelse av sin egen fortelling. 

Northern Moods – Bevegelser i nord

Naturen har formet menneskene gjennom alle tider, samtidig har menneskene påvirket naturen. Urfolk og deres nære forhold til naturen, preget måten samfunnet deres ble bygd opp på. Hvor mye av oss ligger gjemt og kanskje glemt, i de som levde før oss?

Ándagassii: Gerd Grimsø

Jeg var bare

en liten jente

med lys

tynn hud

(Marianne Nymo)

Utstillingen fikk tittelen Northern Moods – Bevegelser i nord. Utstillingen refererte til stemninger og følelser som er unike for nord. Dette er knyttet til klima og natur, kulturelle og historiske trekk som preger området.

Billedkunstner Gerd Grimsø undersøker naturen og mennesker, samisk identitet og språkløshet i vår tids Norge. Hun beveger seg i spenningsfeltet mellom mørket og lyset, hvor fornemmelsen av bevegelse ligger som grunntanke i det visuelle.

I denne utstillingen skapte vi en tråd fra billedkunst til litteratur. Sammen realiserte vi en ide om at bilder og tekst sammen kan åpne for nye fortellinger.

Fra idé til utstilling

For 3 år siden, på AIR – Kjerringøy, startet reisen. At den skulle ende på Galleri Albin Art i Oslo, hvem hadde vel trodd det?

Jeg har fartet på studieturer frem og tilbake til Ålesund. Vi har hatt treffpunkt hjemme hos meg i Solbergelva. Vi har til og med langt inn arbeidsøkter før og etter kusine-treff. Lenge var det bare en idé vi lot spinne rundt, for å se hvor den kunne føre oss.

Gerd Grimsø har 43 års erfaring som billedkunstner og har hatt separate og kollektive utstillinger i Norge og i utlandet. Hun har hatt offentlige utsmykkingsoppdrag, og arbeidene er innkjøpt av både det offentlige og det private. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått mulighet å høste verdifulle råd på veien mot å bli en publisert forfatter.

For det er ikke så stor avstand mellom billedkunst og litteratur, som en først kan tenke seg.

Gerd og jeg har hatt en tanke om å skape en tråd fra billedkunst til litteraturen. Der det i billedkunstens natur ligger et stort handlingsrom i å være overskridende, flytte grenser, undergrave en etablert orden – vil litteraturen med språket, forme og modellere teksten til et stramt uttrykk.

Sammen er vi i ferd med å realisert en idé om at bilder og tekst sammen kan åpne for nye fortellinger.